Выбрать страницу

ОПП Організація обслуговування населення

 

Освітньо-професійна програма «Організація обслуговування населення» у сфері фахової передвищої освіти

Кардинальні зміни в економіці України, які пов’язані з переходом до ринкових відносин, потребують принципово нових знань в області управління, використання сучасного управлінського інструменту, а відповідно і керівників з новими професійними якостями.

Після закінчення Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД за ОПП «Організація обслуговування населення» Ви зможете працювати:
в органах державних підприємств сфери сервісу;
керівниками виробничих підрозділів в побутовому обслуговуванні;
реєстраторами;
адміністраторами підприємств сфери сервісу;
фахівцями в сфері управління.
Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання. Термін навчання 3 роки 10 місяців (на базі 9 класів).

По закінченню навчання видається диплом державного зразка. Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з організації обслуговування населення.
Можливе продовження навчання в Київському національному університеті технологій та дизайну.

Випускники Коледжу є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці; володіють теоретичними знаннями та практичними навичками з економіки, менеджменту, психології, менеджменту персоналу, володіють комп’ютерними технологіями та обізнані у специфіці сфери побуту.
Такий комплекс знань та вмінь дозволяє випускникам зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» самостійно приймати рішення щодо організації роботи підприємств сфери побуту (перукарських салонів, ательє, хімчисток, пралень, фотопідприємств, підприємств з ремонту різних виробів тощо), формувати цілі та завдання процесу надання послуг, розробляти плани роботи підприємства, вивчати динаміку потреб на ринку послуг, розв’язувати питання, пов’язані з управлінням персоналом і таке інше.

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!