Выбрать страницу

ОПП Підприємництво та торгівля

 

Освітньо-професійна програма «Підприємництво та торгівля» у сфері фахової передвищої освіти

Кардинальні зміни в економіці України, які пов’язані з переходом до ринкових відносин, потребують принципово нових знань в області управління, використання сучасного управлінського інструменту, а відповідно і керівників з новими професійними якостями.

Після закінчення Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД за ОПП «Підприємництво та торгівля» Ви зможете працювати:
в органах державних підприємств сфери сервісу;
керівниками виробничих підрозділів в побутовому обслуговуванні;
реєстраторами;
адміністраторами підприємств сфери сервісу;
фахівцями в сфері управління.
Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання. Термін навчання 3 роки 10 місяців (на базі 9 класів).

По закінченню навчання видається диплом державного зразка. Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр.
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі.
Можливе продовження навчання в Київському національному університеті технологій та дизайну.

Випускники Коледжу є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці; володіють теоретичними знаннями та практичними навичками з економіки, менеджменту, психології, менеджменту персоналу, володіють комп’ютерними технологіями та обізнані у специфіці сфери сервісу.
Такий комплекс знань та вмінь дозволяє випускникам зі спеціальності «Підприємництво та торгівля» самостійно приймати рішення щодо організації роботи підприємств сфери сервісу, формувати цілі та завдання процесу надання послуг, розробляти плани роботи підприємства, вивчати динаміку потреб на ринку послуг, розв’язувати питання, пов’язані з управлінням персоналом і таке інше.

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!