Выбрать страницу

Інформація щодо розподілу місць державного замовлення!!!

Відповідно до п.3 розділу VII (Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра) Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр у ВСП «Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД» в 2023 році:

якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до переліку осіб, які можуть претендувати на заповнення місць державного замовлення (п.2, розд.VII) та які підтверджують навчання, перевищує 30% наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти має право звернутись до МОН України щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.

Навчальний заклад, посилаючись на лист МОН України №1/10745-23 від 20.07.2023р., надав пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо збільшення загального обсягу державного замовлення на кількість вступників, що перевищує 30% наданого загального обсягу бюджетних місць для вступників за спеціальними умовами вступу за певною спеціальністю (спеціалізацією).

Радимо вступникам дочекатися виділення додаткових бюджетних місць!!!

Виконання умов зарахування

До уваги вступників та батьків!
Якщо Ви рекомендовані на навчання за рахунок коштів державного бюджету, необхідно виконати умови зарахування до 29 липня 2023 року: «особи, які отримали повідомлення в електронному кабінеті про рекомендування до зарахування на місця державного замовлення підтверджують вибір одного місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису, або ж завантаживши скан копію заяви з підписом вступника. Накласти електронний цифровий підпис в електронному кабінеті можливо за умови довнесення в базу ЄДЕБО ІПН вступника(для цього треба звернутися в приймальну комісію аудиторія 113). Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за однією або кількома конкурсними пропозиціями і не підтвердили (до 29 липня) вибір місця навчання за однією з них у строки, визначені Правилами прийому до ВСП «ФКМД КНУТД», втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням чи переведення на такі місця». Для контрактної форми навчання виконання умов зарахування до 2 серпня 2023 року.
Вам необхідно прийти за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 22. для укладення договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників)- для бюджетної форми навчання; договору (контракту) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи — для контрактної форми навчання. Батькам з собою мати паспорт та РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Також з собою необхідно мати: папку з зав`язками картонну; копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; витяг з реєстру територіальної громади (для осіб зі спеціальними умовами вступу); копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (якщо номер не вказаний в ІD картці); копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ (принести оригінал свідоцтва про базову загальну середню освіту для звірки); дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 10 аркушів паперу А4.