Выбрать страницу

Методична робота

 

Методична робота в Фаховому коледжі – це показник сучасності закладу освіти. Вона є складовою частиною освітнього процесу. Основною метою організації методичної роботи є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Методична робота – спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога. Методична робота спонукає викладача до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим викладачам переймати майстерність у більш досвідчених колег.

Методична робота спрямована на забезпечення реалізації цілей освітньої діяльності Коледжу:
— гарантування високої якості підготовки випускників на основі глибокої інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, впровадження нових методів і технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної підготовки;

— здійснення заходів щодо подальшого реформування фахової передвищої освіти і освітнього процесу в Коледжі відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки.

 Методична робота має системний характер, ведеться у різних напрямах, формах, охоплює різні сторони діяльності навчального закладу.

Положення про атестацію 2023 р.

23-24 березня 2023 р., засідання атестаційної комісії І рівня Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.

19 березня 2024 року, засідання Атестаційної комісії І рівня. Атестація педагогічних працівників Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД.

Пошта
методичного кабінету для подання документів педагогічних працівників на атестацію