Выбрать страницу

ОПП Мистецтво живопису

 

Освітньо-професійна програма «Мистецтво живопису»

у сфері фахової передвищої освіти

Історія живопису бере свій початок ще з епохи палеоліту, відтоді, коли первісні люди створювали печерні малюнки, досконалості і художній виразності яких дивуються і донині.

Недарма мистецтво живопису справедливо вважають «ненькою» образотворчого мистецтва, адже саме з виникненням цього виду мистецтва беруть свої витоки й інші види візуального мистецтва.

Живопис розвивався протягом багатьох тисячоліть. Від доби античності у Греції та Римській імперії до епохи Відродження та бароко. Від імпресіонізму та символізму до авангарду і абстракції. Однак ключовою силою у вираженні образу та побудови концепції твору тут є колір. Саме з гармонією кольору відбувається та магія мистецтва, яка може суттєвим чином впливати на людину, виражати стан та настрій, психологію та відчуття. Живопис має свою, надзвичайно характерну специфіку, притаманну саме цьому виду мистецтва — це кольорова гармонія. 

Крім естетичної функції живописного мистецтва слід відмітити ще й виховну. Нерідко твори видатних митців складають скарбницю духовного та культурного надбання свого народу, адже по-справжньому могутній мистецький твір ілюструє той час, в якому він створений, змушує глядачів до переусвідомлення цінностей, інколи навіть стають провідником у майбутнє.

Приємно зазначити, що в реаліях сучасного світу живопис стає все актуальнішим, викликає зацікавленість серед людей. Характерно, що сьогодні мистецтво живопису тісно взаємодіє і з іншими видами мистецтва. Таке сплетіння одного виду мистецтва з іншим — характерна ознака для нашого часу і саме цей фактор робить професію живописця дедалі перспективнішою. 

Головним принципом у формуванні майбутніх фахівців, які обирають шлях художника-живописця, є могутня мистецька освіта, фундаментом для якої є академічна школа, заснована на кращих традиціях вітчизняного і зарубіжного мистецтва. Нашим основним пріоритетом є особистість студента, його самовираження і творчий пошук. Студенти мають змогу опанувати усі необхідні для творчості навички та знання, які стануть запорукою для рішення будь-яких творчих задач і цілей, які молоді художники ставитимуть собі на меті. Однак у своїх підходах ми не обмежуємось одними традиціями, адже час невпинно рухається вперед і не стоїть на місці. Це ставить, зокрема, нові завдання та виклики зокрема і в мистецтві. Нашим ключовим завданням є формування спеціаліста широкого профілю, який орієнтується в дизайні, вміє презентувати себе та своє мистецтво глядачеві, розуміє специфіку сучасного ринку та володіє певними навичками у менеджменті. 

Особливої уваги ми приділяємо композиції як основній дисципліні будь-якої творчості. Також опановуємо різні техніки, зокрема, техніки монументального живопису (ікона, фреска, мозаїка, вітраж, сграфіто). Приділяємо увагу вивченню властивостей фарб і поверхонь, особливостей матеріалів, технік та технологій живописних матеріалів. Чимало часу відведено для спілкування молодих вихованців з надбанням музейних колекцій, копіювання творів мистецтва.  Симбіоз могутньої школи образотворчого мистецтва у сплетінні з новітніми підходами дасть змогу нашим вихованцям гідно презентувати, творчо розвивати та культурно збагачувати найкращі традиції скарбниці українського живопису.

Галузь знань:    02 Культура і мистецтво

Спеціальність:  022 Дизайн

Диплом фахового молодшого бакалавра

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з мистецтва живопису

Рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Мета ОПП:

Формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з втілення власного художнього задуму в творах монументального та станкового живопису.

 

 • Випускник з кваліфікацією фахового молодшого бакалавра з мистецтва живопису може обіймати такі посади:
 • художник-бутафор,
 • виконавець художньо-оформлюваних робіт,
 • художник-виконавець,
 • художник-оформлювач,
 • художник-оформлювач театралізованих вистав,
 • художник-декоратор театрально-видовищного підприємства,
 • художник-декоратор телебачення,
 • асистент художника-реставратора.

 

✓ Вступні випробування (на базі базової ЗСО): українська мова (диктант), художня культура.

✓ Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (з отриманням повної загальної середньої освіти).

 

Циклова комісія мистецьких дисциплін забезпечує базові навчальні  дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Основи кольорознавства», «Основи пластичної анатомії», «Матеріалознавство», «Основи композиції», «Історія мистецтв» для всіх ОПП спеціальності «Дизайн» та спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво». Студенти отримують знання, вміння та навички, які застосовують надалі в практичних завданнях з композиційної організації форми, формоутворення та конструювання, художнього проєктування, в творчих дизайнерських проєктах, художніх виставках, конференціях тощо.

Студенти поглиблюють знання та вміння з мистецьких дисциплін під час навчальних пленерної практики, в творчих майстернях, студіях Коледжу.

Творчий колектив викладачів має великий культурно-мистецький потенціал, про що свідчать зв’язки з Національною Академією образотворчого мистецтва та архітектури, творчі проєкти за їх участю в Києві, містах України та за кордоном.

Високопрофесійний освітній процес проводять  16 викладачів комісії, професійних художників та педагогів.

Положення про ЦК мистецьких дисц

Педагогічний склад циклової комісії

Коваль Дмитро Вадимович

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Викладач другої категорії, член Національної спілки художників України.

Лауреат державної премії в галузі образотворчого мистецтва ім. М.Г.Дергуса, лауреат премій ім. В.Шаталіна, ім. В.Пузиркова, ім. В.Зарецького, стипендіат Президента України в галузі образотворчого мистецтва.

Освіта: вища, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, факультет живопису, майстерня професора Гуріна.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • технології

Клименко Андрій Володимирович

Викладач другої категорії, член Національної спілки художників України.

Освіта: Вітебський державний педагогічний університет, художньо-графічний факультет.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • основи композиції
 • технології

Мазур Максим Володимирович

 Викладач другої категорії, член Національної спілки художників України.

Освіта: вища, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, факультет  станкового живопису.

Викладає дисципліни:

 • рисунок

 • живопис

 • матеріалознавство

 • технології

Бондаренко Лілія Валеріївна

Викладач другої категорії, член Національної спілки художників України.

Освіта: вища, Харківський художньо-промисловий інститут, факультет графіки, 1994р.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • технології
 • естамп та ілюстрація.

Бондаренко  Оксана Іванівна

Викладач вищої категорії.

Освіта: вища, Київський національний університет технологій та дизайну, бакалавр з мистецтва, магістр з дизайну одягу.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • основи кольорознавства
 • основи дизайну
 • основи композиції

Морозова Ольга Юріївна

Спеціаліст, член Національної спілки художників України.

Освіта: вища, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, факультет живопису, майстерня проф. В.І. Забашти.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • технології

Журавель Олена Володимирівна

Спеціаліст.

Освіта: вища, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, факультет графіки.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • кольорознавство

Заулична Ольга Ярославівна

Спеціаліст.

Освіта: вища, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, 2010 р., станковий живопис, майстерня проф. Гуйди М.Є.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • основи кольорознавства
 • технології

Проценко Ольга Вадимівна

Спеціаліст.

Освіта: вища, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, факультет живопису та композиції, майстерня проф. Гуйди М.Є., 2012 р.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • основи кольорознавства
 • технології

Христофорова Олександра Леонідівна

Викладач другої категорії, член Національної спілки художників України.

Освіта: вища, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, факультет станкового живопису.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • технології

Пономаренко Сергій Григорович

Спеціаліст.

Освіта: вища, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, факультет станкового живопису.

Викладає дисципліни:

 • рисунок
 • живопис
 • технології

Пітеніна Валерія Євгеніївна

Кандидат мистецтвознавства.

Куратор мистецьких проєктів, автор наукових публікацій, дослідниця української художньої графіки та книжкової ілюстрації.

Освіта: вища, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, факультет мистецтвознавства.

Викладає дисципліни:

 • історія мистецтв
 • основи теорії дизайну

Ісайкова Олександра Сергіївна

Викладач-спеціаліст.

2009-2012 – аспірантка у НАКККіМ, спеціалізація «мистецтвознавство».

Дослідниця європейської культури і мистецтва 18-го століття, зокрема французької та англійської карикатури межі 18-го – початку 19-го століття.

У 2006-2022 роках – наукова співробітниця відділу європейської графіки Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (НММБВХ). Кураторка виставкових проєктів: «Дитячий світ. Образ дитини в європейському мистецтві 16-19 ст.» (2015), «Свобода VS Імперія» (2018, у співкураторстві) «Просвітництво: розум і почуття» (2021, у співкураторстві).  Авторка концепції, авторка текстів та упорядниця науково-популярного видання «Просвітництво: розум і почуття» (Дрогобич: Коло – 2021).

Викладає дисципліни:

 • Історія образотворчого мистецтва

Досягнення циклової комісії

На рахунку циклової комісії  безліч організованих та проведених виставок творчих робіт: «Осінній букет», «Зимова графіка», «Віддзеркалення душі» тощо.

Викладачі  разом зі студентами – постійні відвідувачі художніх музеїв та галерей Києва. Викладачі комісії працюють в гуртках і студіях Коледжу (студія «Натхнення», студія «Майстерня життя»). Підвищуючи рівень художньої освіти студентів, проводять  пленерні практики зі студентами в живописних місцях міста та за його межами.

Викладачі комісії постійно працюють в області живопису та графіки, підвищують свій професійний рівень на регіональних та міжнародних пленерах, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних виставках, творчих проектах.