Выбрать страницу

Виховна робота

 

При організації виховної роботи зі студентською молоддю зусилля педагогічного колективу Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД зосереджені на наступних завданнях:
— створення умов для налагодження комунікативного та комунікаційного зв’язку між всіма соціальними групами Коледжу,
які, в свою чергу, є підґрунтям для обміну позитивним соціальнокультурним досвідом;
— забезпечення сприятливих умов для формування патріотичної, культурної, трудової, мовної, етичної та естетичної,        екологічної, енергоощадної, фізичної компетенції студентів та співробітників Коледжу;
— розширення взаємодії та співпраці з діячами культури та мистецтва шляхом залучення їх до культурно-просвітницької діяльності серед студентства та колективу Коледжу;
— удосконалення діяльності, спрямованої на формування національної свідомості, громадянської гідності, активної життєвої позиції, шанобливого ставлення до української землі та народних традицій;
— підтримка серед студентів та співробітників Коледжу волонтерського руху взаємодопомоги, доброзичливості, бережливого ставлення до національного багатства, захисту навколишнього середовища, популяризації естетичних і культурних цінностей, підтримання здорового способу життя;
— налагодження постійного зв’язку між випускниками та Коледжем;
— залучення органів студентського самоврядування до процесу становлення та розвитку особистості студента;
— створення сприятливих організаційних, соціально-психологічних, естетичних та матеріально-технічних умов для комфортної реалізації потенціалу співробітників і студентів;
— удосконалення системи соціального захисту студентів та співробітників Коледжу з використанням наявних трудових,
фінансових та матеріально-технічних ресурсів.

Правила поведінки здобувачів освіти

Кодекс безпечного освітнього середовища

План заходів щодо створення безпечного освітнього середовища