Выбрать страницу

ОПП Підприємництво та торгівля

 

Освітньо-професійна програма «Підприємництво та торгівля» у сфері фахової передвищої освіти

Незалежність України дала поштовх розвитку класу підприємців. Це власники бізнесу, лідери, які здатні розумно та виважено ризикувати, ідучи до своєї мети. Вони відповідають за результати підприємницької діяльності та своїх підлеглих, вирішують стратегічні питання, розробляють бізнес-плани та втілюють їх на практиці. Соціологи та економісти вважають підприємливість рідкісним виробничим ресурсом, але завжди є можливість розвивати його в собі, навчатися новим знанням та навичкам у підприємницькій діяльності.
Підприємництво – ініціативна, творча, ризикова економічна діяльність суб’єкта господарювання, який вміє поєднувати всі необхідні види ресурсів (використання яких не заборонене законодавством) для втілення нових ідей, випуску нової продукції, надання послуг тощо для отримання за це винагороди.
Торгівля – забезпечує рух товарів із сфери виробництва у сферу споживання для задоволення потреб та отримання вигоди.
Сучасний фахівець з підприємництва та торгівлі – це самостійна господарююча одиниця економічного простору, і він:
— вміє організовувати власну справу та однодумців навколо себе;
— здатен підтримувати життєдіяльність та конкурентоспроможність бізнесу в складних сучасних умовах;
— дотримується законодавства України та є соціально-відповідальним;
— працює в умовах ризику;
— формує середній клас населення;
— завжди досягає успіху!!!
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля
Диплом фахового молодшого бакалавра
Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва та торгівлі
Рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій
Мета ОПП: підготовка кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців в галузі підприємництва та торгівлі, здатних успішно виконувати професійні обов’язки, вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва та торгівлі з використанням сучасних інноваційних технологій, нести відповідальність за результати своєї діяльності, здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.
Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності у сфері підприємництва та торгівлі та реалізує це через формування інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей.
Фаховий молодший бакалавр (фахівець) підготовлений до виконання робіт в галузі економіки за Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженим і введеним в дію наказом 11.10.2010 № 457 (зі змінами):
Секція G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Секція H Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
Фаховий молодший бакалавр (фахівець) здатний займати первинні посади (орієнтовні) до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (затверджено і надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами)):
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери
343 Технічні фахівці в галузі управління

Випускники мають право продовжувати освіту за ступенем вищої освіти бакалавр.
Вступний іспит на базі базової ЗСО: математика (усно).