Выбрать страницу

ОПП  Дизайн інтер’єру

 

Освітньо-професійна програма «Дизайн інтер’єру» у сфері фахової передвищої освіти

Дизайнер інтер’єру – професія відносно молода. Раніше кожна людина сама облаштовувала свою житлову площу за власним уподобанням. Однак із плином часу потреба в професійній допомозі людей, які мають витончений смак, відчуття стилю, кольору, стала необхідною. Як виявилось, людина може перетворити стандартне і безлике приміщення в особливе, зручне, функціональне і красиве. За бажанням замовника дизайнер інтер’єру може створити кімнату в стилі минулих віків, замків середньовіччя або в найсучаснішому дизайні. Головне, що ця кімната буде відповідати внутрішньому світу замовника, настрою і політиці його життя. В такому приміщенні людина буде жити в ладу з гармонією і з собою.

Дизайнер – професія творча. По суті, лише людина, наділена фантазією, уявою, почуттям розуміння прекрасного зможе досягти успіхів на цьому поприщі.

Що повинен знати і вміти дизайнер інтер’єру? Дизайнер інтер’єру повинен бути озброєний різними знаннями і вміннями. Так, він повинен знати технологію різноманітних будівельних операцій, властивості й характеристики матеріалів, розумітись у проектуванні, бути в курсі сучасних тенденцій дизайнерського мистецтва. Дизайнер повинен розуміти теорію кольорознавства, світлотехніки, знати принципи планування житлового простору. Йому необхідно вміти розробляти проект дизайну приміщення, оформлювати інтер’єр, підбирати оздоблювальні матеріали, підбирати меблі і, звичайно, прекрасно розумітися в стилях оформлення інтер’єру. Важлива складова роботи дизайнера інтер’єру – спілкування з клієнтами, постачальниками матеріалів, будівельниками, підрядниками. Дизайнер інтер’єру повинен уміти грамотно подати свої ідеї, тобто захистити свій проект, пояснивши доцільність тих чи інших проектних, дизайнерських рішень.

Щоб з усіма підтримувати конструктивні робочі стосунки, дизайнер повинен бути хорошим дипломатом. А в роботі з клієнтами – ще й психологом, щоб точно зрозуміти й передбачити, які ідеї вони хочуть впровадити.

У чому полягає робота дизайнера інтер’єру? Робота над створенням дизайн-проекту починається із зустрічі з замовником, спілкування, визначенням його смаку й очікувань від майбутнього інтер’єру. Далі знімаються заміри приміщення, складається планувальне рішення. В залежності від побажань клієнта і стилю роботи дизайнера він або промальовує ескізи від руки, або робить це з допомогою комп’ютерних програм, таких, які дозволяють створювати фотореалістичне зображення інтер’єру. А для любителів «віртуальної реальності» інтер’єр можна візуалізувати з допомогою віртуальних турів. Це сучасна технологія подання інтер’єрів.

Важливість і перспективність професії дизайнера інтер’єру.

Дизайнер інтер’єру сьогодні – дуже затребувана й добре оплачувана професія. Дизайн інтер’єру здатний впливати на продуктивність праці, здоров’я людей, їх безпеку. Тому багато людей із задоволенням користуються послугами професіонала-дизайнера. Час стандартизації пройшов, і кожній людині хочеться жити в будинку, який відрізняється від інших, як зовнішньо, так і внутрішньо. Тому професіонал, здатний індивідуалізувати простір для життя, роботи чи відпочинку, завжди буде користуватися заслуженим попитом. Фахівці-дизайнери можуть самі вибрати шлях своєї реалізації: чи працювати в дизайнерському бюро, чи відкрити власну дизайн-студію. Безумовно, робота дизайнера інтер’єру – дуже цікава, творча і захоплююча, приносить задоволення, викликає захоплення і повагу в суспільстві. Він не тільки художник, але і конструктор, проектувальник, і навіть виконроб. Створює простір з неповторним стилем, аурою, енергетикою.

Тривалість робочого дня залежить від термінів і кількості замовлень. Також людина цієї професії може працювати понаднормово і у вихідні дні.

Дизайнерові необхідно мати хороший зір і витривалість, так як більшу частину часу він знаходиться за своїм робочим столом. Так як робота дизайнера інтер’єру творча, людина даного профілю повинна мати художні здібності, володіти хорошим окоміром і почуттям простору. Дуже важливо мати технічну кмітливість. Необхідні уміння креслити і малювати, знання кольорів і форм, історії мистецтв, основ будівельно-технічної теорії і комп’ютера. Дизайнерові необхідно вміти проводити аналіз і читати інші, пов’язані з будівництвом, проекти – загальний, електричний, водопровідний і каналізаційний, які він повинен враховувати.

Робота дизайнера вимагає постійного самовдосконалення, тому він повинен відвідувати виставки, семінари з дизайну, підвищувати професійну кваліфікацію.

Дизайнер інтер’єру працює в архітектурному та дизайнерському бюро, на підприємстві, що займається будівництвом, на виробничому або торговельному підприємстві. Більшість внутрішніх оформлювачів мають свої приватні фірми. Ця професія визнана суспільством і знайти роботу буде нескладно.

Галузь знань:    02 Культура і мистецтво

Спеціальність:  022 Дизайн

Диплом фахового молодшого бакалавра

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з дизайну інтер’єру

Рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій

Мета ОПП:

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі, знаходити творчі рішення або відповіді на практичні проблеми в галузі дизайну інтер’єру та продовжувати навчання на наступному рівні освіти.

Зміст програми полягає у формуванні професійних компетентностей, спрямованих на розроблення  засобами дизайну естетично та функціонально довершених об’єктів дизайну інтер’єрів та меблів, гармонійного й ефективного предметного  та просторового середовища й об’єктів його наповнення в побутовій, суспільній, соціокультурній, промисловій сферах життєдіяльності людини.

 • Випускник з кваліфікацією фахового молодшого бакалавра з дизайну інтер’єру може обіймати такі посади в організаціях, установах, підприємствах будь-якої організаційно-правої форми: дизайнер-виконавець, дизайнер-виконавець інтер’єру, дизайнер-виконавець меблів, художник-оформлювач. Випускники також мають можливість працевлаштування у сфері креативних індустрій, креативного бізнесу, на підприємствах в закладах, установах, організаціях, пов’язаних з дизайнерським проектуванням; можливість  індивідуальної професійної діяльності у сфері дизайну.
 • Вступні випробування (на базі базової ЗСО): українська мова (диктант), креслення.
 • Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (з отриманням повної загальної середньої освіти).

Положення про ЦК ДІ

Голова випускаючої циклової комісії

Блінова Ірина Олександрівна

Викладач 1 категорії. Освіта: вища педагогічна (Рівненський державний гуманітарний університет, історико-соціологічний факультет), вища художня (Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. М. Бойчука, факультет дизайну, спеціалізація «Дизайн середовища»).

Викладає дисципліни:

  • Основи формоутворення та конструювання,
  • Композиційна організація форми,
  • Макетування,
  • Технології,
  • Художня обробка матеріалів.

   e-mail: [email protected]

  Педагогічний склад циклової комісії

  Шкарупа Ганна Миколаївна

  Викладач вищої категорії, аспірантка Академії педагогічних наук НАНУ.

  Освіта: вища (Криворізький державний педагогічний інститут, художньо-графічний факультет; Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка — Карого. Кінофакультет, кафедра кінорежисури).

  Викладає дисципліни:

  • Перспектива і тіні,
  • Основи креслення та нарисної геометрії,
  • Рисунок,
  • Художня обробка матеріалів,
  • Технології.

  Шатіло Алла Валеріївна

  Викладач 2 категорії. Освіта: вища (Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд»).

  Викладає дисципліни:

  • Комп’ютерне проектування,
  • Основи проектної графіки,
  • Дизайн меблів,
  • Технологія процесу,
  • Виробнича та переддипломна практика.

  Прищепа Тетяна Олексіївна

  Спеціаліст. Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

  Викладає дисципліни:
  • інформаційно-комп’ютерні та цифрові технології
  • комп’ютерне проєктування
  • основи теорії дизайну

  Баженова Ольга Вікторівна

  Спеціаліст. Освіта: 2002 р., Національна Академія Образотворчих мистецтв і архітектури (факультет архітектури). Отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «архітектор-художник».

   Викладає дисципліни:

  • дизайн інтер’єру
  • матеріалознавство
  • художнє проєктування

  Досягнення циклової комісії:

  Циклова комісія  регулярно проводить:

  дебютні конкурси для студентів 1-2 курсів – проекти

  • «38 стільців» (Фото 1),
  • «3 квадратні метри» (Фото 2),
  • «Форма для зростання» (Фото 3),
  • салон-презентацію виробів з предметного дизайну «Віддзеркалення» (2 курс) (Фото 4),

  організовує зустрічі з професійними дизайнерами та представниками галузі (Фото 5: Зустріч з архітектором Георгіосом Хаджикрісту, професором Нікосійського університету, Кіпр).

  Комісія є співзасновником журналу для юних дизайнерів «Патерн» (Фото 6), а також співорганізатором конкурсу молодих дизайнерів «ARTСХОДИ» (Фото 7).

  За підтримки циклової комісії здійснюється діяльність студентського театру коледжу «Гурток короля Ліра» (Фото 8) та творчої майстерні «Естамп 505».