Выбрать страницу

Вітаємо викладача Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛУ СЕРГІЇВНУ з успішним захистом дисертації «Економічне стимулювання персоналу підприємств України в умовах деструктивного впливу зовнішніх чинників» та здобуттям ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка.
Науковий керівник: Олешко Анна Анатоліївна, д.е.н., професор.
Захист відбувся: 28.03.2023 р. об 11:00 у Київському національному університеті технологій та дизайну, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, зала засідань ректорату.

РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ